Kwiecień 11, 2018

11 kwietnia 2018

Indywidualna rejestracja na VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, organizują VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w Lublinie w dniach 20-23 września 2018 r.

11 kwietnia 2018

VI Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Zakopanem

Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Starosta Tatrzański, Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zapraszają Państwa Dyrektorów i nauczycieli opiekujących się oddziałami klas mundurowych wraz z uczniami do udziału w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie w dniach 29-30 maja 2018 r. w Zakopanem.