Kwiecień 13, 2018

13 kwietnia 2018

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych

Przypominam, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży należy składać do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tych klasach, t.j. do 27.04.2018 r.

13 kwietnia 2018

Konkurs nr POWER.02.15.00-IP.02-00-001/18 „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. został ogłoszony konkurs nr POWER.02.15.00-IP.02-00-001/18 „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II” w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

13 kwietnia 2018

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – prezentacja dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym

Zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – to główne tematy dyskusji podjętej podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu.