Czerwiec 6, 2018

6 czerwca 2018

Uroczystości poświęcone osobie Ignacego Jana Paderewskiego – Patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca Patrona Szkoły połączona z odsłonięciem muralu przedstawiającego wielkiego kompozytora, pianistę i polityka związanego z Gminą Ciężkowice.

6 czerwca 2018

Zamówienia na podręczniki z serii „Nasza szkoła” dla uczniów klasy III szkoły podstawowej

Kuratorium Oświaty uprzejmie informuje, że rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym szkoły wyposażane są w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.