Czerwiec 11, 2018

11 czerwca 2018

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019 za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 r.

11 czerwca 2018

Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół prowadzących nauczanie w językach mniejszości narodowych W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Pana Ministra M. Kopcia w sprawie organizacji nauczania języka mniejszości narodowych. Zawiera ono w szczególności uwagi dotyczące nieprawidłowości w organizacji uczenia tych języków oraz zalecenia. Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z  treścią tego pisma oraz stosowanie się do zawartych w […]