Lipiec 12, 2018

12 lipca 2018

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach – rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019 udostępniamy informacje o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach oraz w szkołach policealnych w województwie małopolskim. Załączniki 12.07_Informacja o wolnych miejscach Data: 2018-07-12, rozmiar: 93 KB

12 lipca 2018

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne „Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne