Wrzesień 7, 2018

7 września 2018

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2018/2019

Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx. ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. […]