Październik 2, 2018

2 października 2018

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

SEPZ-II.5861.68.2018.BŚ   Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574); ustawy z dnia 27 października 2017 r. o […]

2 października 2018

Spotkania edukacyjne dla uczniów małopolskich szkół

Po raz kolejny Sąd Apelacyjny w Krakowie organizuje spotkania edukacyjne dla uczniów małopolskich szkół, na które zaprasza grupy z klas VII i VIII szkół podstawowych oraz z gimnazjów, liceów i techników. Wzorem lat ubiegłych zajęcia są organizowane w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z udziałem aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dwa razy w miesiącu dla […]

2 października 2018

XX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce zaprasza do udziału XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2018 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://olimpiadaprawa.pl/