Październik 10, 2018

10 października 2018

Ogólnopolska Kampania Profilaktyczno-Edukacyjna „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”

W ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja” realizuje projekt „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Kampania skierowana jest do uczniów klas IV-VII, ich rodziców oraz nauczycieli. Głównym jej celem jest odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: https://autorytet.org/.

10 października 2018

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.

10 października 2018

Nadanie imienia Powiatowemu Zespołowi Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu

Dzień 8 października 2018 r. stał się historyczną datą dla Powiatowego Zespołu Nr 2 w Oświęcimiu. Podczas Jubileuszu 70. rocznicy powstania Technikum i 35- lecia Szkoły Mistrzostwa Sportowego miało miejsce nadanie Szkole imienia Ignacego Łukasiewicza.

10 października 2018

Ogólnopolski Konkurs Literacki – „W hołdzie Orlętom – ukochanym dzieciom swego miasta”

Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu. Konkurs odbywa się pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty i jest skierowany do uczniów szkół noszących imię Orląt Lwowskich. Konkurs adresowany do uczniów w trzech kategoriach wiekowych: kategoria I – klasy IV-VI szkół podstawowych; kategoria II –  klasy VII-VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum […]

10 października 2018

IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Literacki „Korowód Świętych”

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 w Krakowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Korowód Świętych”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Termin nadsyłania prac upływa 18 grudnia 2018 roku. Kontakt: wszwej.sp148@gmail.com, szwejw@gmail.com, kom. 880-662-770, tel. 12- 658-84-22. Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu.

10 października 2018

III Ogólnopolski Konkurs „Przedszkolak z cukrzycą”

Publiczne Przedszkole „Glukusie” w Krakowie przy ul. Ujastek 5B organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Przedszkolak z cukrzycą”.  Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat. Prace należy przysyłać do 23 listopada 2018 roku. Konkurs został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie organizatora.