Listopad 9, 2018

9 listopada 2018

V konkurs wiedzy o uzależnieniach “Bądź Przezorny 2018” – zmiana terminu I etapu konkursu

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w związku z organizacją V konkursu wiedzy o uzależnieniach pod hasłem „Dopalacze Cię wypalą” skierowanego do młodzieży 5 i 6 klas szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego informuje o zmianie terminu I etapu konkursu na dzień 8 stycznia 2019 r.

9 listopada 2018

Ogólnopolski Konkurs „Do broni!” Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej – termin konferencji na terenie Delegatury Nowosądeckiej Kuratorium Oświaty

W konferencji będą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych powiatu gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego.

9 listopada 2018

Ogólnopolska Akcja Społeczna ”Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach-Niepełnosprawni w ruchu drogowym”

Ogólnopolska akcja społeczna „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach – Niepełnosprawni w ruchu drogowym” jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą spotkać uczestników ruchu drogowego. Film zrealizowanym w ramach inicjatywy ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane poruszaniem się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ruchu drogowym.