Grudzień 5, 2018

5 grudnia 2018

Wyprawka szkolna 2018

Realizując założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” zgodnie z harmonogramem realizacji programu, proszę o przesłanie sprawozdania z wykorzystania dotacji wg załączonego wzoru terminie do dnia 17 grudnia 2018 r.