Styczeń 2, 2019

2 stycznia 2019

KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje kolejne szkolenia międzysektorowe z warsztatami realizowane w ramach partnerskiego projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/zapraszamy-na-szkolenia-miedzysektorowe-realizowane-w-ramach-projektu-kooperacje-3d-1798.html