Styczeń 3, 2019

3 stycznia 2019

V Ogólnopolski Turniej All‐Chemiczny

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie‐Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w piątej edycji Ogólnopolskiego Turnieju All‐Chemicznego. Celem turnieju jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej, wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych. Szczegółowe informacje o turnieju znajdują się na stronie internetowej: http://www.alkahest.umcs.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=75