Luty 4, 2019

4 lutego 2019

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizowania w szkołach zajęć związanych z przeciwdziałaniem tzw. „mowie nienawiści”

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów związanych z organizowaniem w szkołach zajęć o charakterze edukacyjnym, ale wykraczających poza podstawę programową, ponownie Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.