Luty 8, 2019

8 lutego 2019

Podziękowanie

Małopolski Kurator Oświaty składa serdeczne podziękowania na ręce Dyrektor Oddziału NBP w Krakowie – Pani Katarzyny Basiak – Gały za możliwość zorganizowania w dniu 6 lutego 2019 r. w siedzibie NBP w Krakowie konferencji „Nauczyciel, powrót do autorytetu w kontekście historycznym”.   Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak

8 lutego 2019

Konkurs recytatorski „Niektórzy lubią poezję”

Biblioteka Główna, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Nauk o Informacji oraz Biuro Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego zapraszają do udziału w konkursie recytatorskim „Niektórzy lubią poezję”, który odbędzie się 18 marca 2019 r. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI–VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum oraz szkół średnich. Przewidziano dwie kategorie wiekowe: Kat. I – uczniowie klas VI–VIII […]

8 lutego 2019

PILNE! Dotacja przedszkolna 2019 – klasyfikacja budżetowa przewidywanego wydatkowania środków

W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego bardzo proszę o pilne przekazanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej.