Luty 20, 2019

20 lutego 2019

VI edycja Małopolskiego Konkursu „Śladami niezłomnych. Witold Pilecki i Elżbieta Zawacka”

Celami konkursu są propagowanie patriotyzmu poprzez popularyzację postaci Witolda Pileckiego i Elżbiety Zawackiej jako polskich bohaterów narodowych, upowszechnienie wiedzy o bohaterach Polski Podziemnej i powojennego podziemia niepodległościowego, zainteresowanie historią najnowszą Polski 1939 – 1956, a także zachowanie pamięci o bohaterskiej walce Polaków w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu