Marzec 12, 2019

12 marca 2019

Prośba o pomoc w nawiązaniu współpracy wolontariackiej

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktu z jedną z krakowskich szkół ponadpodstawowych ( z klasą lub klasami) w celu podjęcia współpracy i wspólnych działań w ramach wolontariatu. Stowarzyszenie Nadzieja posiadające status organizacji pożytku publicznego działa od 1999 roku na rzecz niewidomych […]