Marzec 14, 2019

14 marca 2019

Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, będzie prowadziła nabór wniosków do nowego projektu.  Jest to Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021. Jego celem jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze […]