Kwiecień 10, 2019

10 kwietnia 2019

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – zbliża się termin przekazywania danych oraz składania wniosków

Zbliża się termin przekazywania danych przez szkoły (15 kwietnia 2019 r.) oraz składania wniosków organów prowadzących do wojewody właściwego ze względu na
siedzibę szkoły objętej wnioskiem (30 kwietnia 2019 r.) w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”