Maj 14, 2019

14 maja 2019

Informacja o Projekcie „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy”

Małopolski Kurator Oświaty przekazuje informację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na temat Projektu  „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu. Projekt dedykowany jest osobom młodym w wieku 18-29 lat zamieszkującym Małopolskę, nie angażującym się społecznie. Jego celem jest zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności zarządzania […]