5 lipca, 2019

5 lipca 2019

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie przypominam o obowiązku przekazania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim