Lipiec 11, 2019

11 lipca 2019

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 udostępniamy informacje o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach oraz w szkołach policealnych w województwie małopolskim. Załączniki Rekrutacja 2019_2020 Wolne miejsca w szkołach dla absolwentów szkoły podstawowej Data: 2019-07-12, rozmiar: […]

11 lipca 2019

Wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem

wniosek o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć mogą składać wyłącznie dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (wniosek nie dotyczy przedszkoli oraz placówek), wniosek o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania mogą  składać wyłącznie dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych […]

11 lipca 2019

XV edycja Olimpiady Matematycznej Juniorów

Wzorem lat poprzednich Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzi XV edycję Olimpiady Matematycznej Juniorów. Olimpiada jest skierowana do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. Terminarz przedstawia się następująco: zawody pierwszego stopnia, część testowa: 26 września 2019 r. zawody drugiego stopnia: 11 stycznia 2020 r. zawody trzeciego […]