5 września, 2019

5 września 2019

„Twoje dane – Twoja sprawa” – program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” – skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli – jest systemowym projektem edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych realizowanym na skalę ogólnopolską. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. W roku szkolnym 2019/2020 odbywa się jubileuszowa 10. edycja Programu.