6 września, 2019

6 września 2019

Akademia młodego miłośnika Krakowa oraz Młodzieżowy Uniwersytet Krakowa – zaproszenie do udziału w kursach

Najważniejszymi celami kursu jest: wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym Krakowa oraz kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją dzieł sztuki oraz wydarzeń i postaci historycznych.