Wrzesień 6, 2019

6 września 2019

Odkrywanie wartości w tekstach góralskich czytanek, jakimi kierowali się nasi przodkowie

W dniu 11 czerwca 2019 r. w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbyła się gala finałowa Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala, Orawy, Spisza, Ziemi Zagórzańskiej. Gospodarzami tegorocznej uroczystości byli Górale z Orawy.

6 września 2019

Numery REGON w CKZ

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245): 1. Centrum kształcenia zawodowego (CKZ) tworzy się od dnia 1 września 2019 r. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego (PKP) staje się CKZ […]

6 września 2019

Akademia młodego miłośnika Krakowa oraz Młodzieżowy Uniwersytet Krakowa – zaproszenie do udziału w kursach

Najważniejszymi celami kursu jest: wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym Krakowa oraz kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją dzieł sztuki oraz wydarzeń i postaci historycznych.