13 września, 2019

13 września 2019

Pomoc SIO

Wsparcie użytkownika: Instrukcje techniczne – link https://pomocsio.men.gov.pl/instrukcje/ Filmy instruktażowe – link https://pomocsio.men.gov.pl/ Instrukcje merytoryczne – link https://pomocsio.men.gov.pl/instrukcje-merytoryczne/ FAQ – link https://pomocsio.men.gov.pl/faq-2/ Formularz – link https://pomocsio.men.gov.pl/formularz/ (Formularz dedykowany użytkownikom SIO, którzy mają problemy z logowaniem, a także osobom, które nie posiadają jeszcze danych do logowania. Zgłoszenia dotyczące innych kategorii są dostępne dla użytkowników po zalogowaniu do aplikacji […]

13 września 2019

Informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – termin 15 października 2019 r.

Proszę o przekazanie informacji na temat wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe – obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

13 września 2019

Konferencja „Sztuka jako komponent procesu wychowania” – 7 października 2019 r.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie zapraszają do udziału w Konferencji zatytułowanej  „Sztuka jako komponent procesu wychowania” Konferencja odbędzie się  7 października 2019 r. w Sali Lustrzanej i MCD ODN w Tarnowie.   Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.   Adresatami Konferencji są dyrektorzy, […]