18 września, 2019

18 września 2019

XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej oraz XIII Konkurs „Młody Innowator”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju i kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi. W roku szkolnym 2019/2020 Naczelna Organizacja Techniczna kieruje do uczniów i nauczycieli propozycje wspierające polską szkołę i naukę: 1. Przeprowadzona zostanie […]

18 września 2019

IV edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym już po raz czwarty organizuje Olimpiadę Statystyczną. Jest to inicjatywa, która zachęca młodych ludzi do zgłębiania wiedzy w zakresie statystyki, ekonomii, administracji i handlu, do doskonalenia umiejętności racjonalnego podejmowania, rozwijania myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania i weryfikacji informacji, ich analizy i interpretacji. Olimpiada jest wpisana na […]

18 września 2019

V Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Celem Konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o wojnie polsko – bolszewickiej 1919-1920, a przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy artystycznej charakteryzującej się pomysłowością, oryginalnością. Prace mogą przyjmować różne formy: poezji, plastyki, znaczka, filmu.. Tematem może być postać wybranego dowódcy, czy żołnierza, bitwy, konspiracji czy zagadnień technicznych, historycznych i społecznych dotyczących wojny polsko – bolszewickiej.

18 września 2019

XXII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Główny celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy na temat praw oraz sposobów ich ochrony w powiązaniu ze znajomością historii najnowszej oraz zagadnień przedmiotu wiedza o społeczeństwie, a także wielostronne działanie na rzecz podnoszenia wśród młodzieży świadomości prawnej, kształtowania postaw szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej poprzez upowszechnianie wiedzy na ten temat.