19 września, 2019

19 września 2019

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kraków, 19 września 2019 r. Dyrektorzy szkół, placówek, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina, że zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: 1) publiczne i […]

19 września 2019

IV Powiatowy Konkurs na spot filmowy promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym: „Ustąp! Nie bądź dzban!”

Konkurs zostanie przeprowadzony po raz czwarty podczas obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Uczestnicy konkursu będą wyrażać za pomocą spotów filmowych treści, których motywem przewodnim będzie hasło związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.