31 października, 2019

31 października 2019

Ogólnopolski Konkurs Na Najciekawszy Projekt Edukacyjny pt. „Figury geometryczne wokół nas”

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie edukacji matematycznej wśród uczniów i  uświadomienie im jak szerokie zastosowanie w praktyce ma matematyka, w tym figury geometryczne oraz zachęcanie nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do korzystania z aktywizujących metod nauczania, przezwyciężających rutynę
i schematy w nauczaniu matematyki.