6 grudnia, 2019

6 grudnia 2019

Rozliczenie dotacji celowej przyznanej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku

6 grudnia 2019

Międzyszkolny konkurs informatyczno- historyczny dla szkół podstawowych Różne oblicza Krakowa – XII edycja, pt. ,,W cieniu krakowskich klasztorów”

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży historią i kulturą rodzinnego miasta, a także kształcenie umiejętności pracy zespołowej i autoprezentacji.