6 grudnia, 2019

6 grudnia 2019

Międzyszkolny konkurs informatyczno- historyczny dla szkół podstawowych Różne oblicza Krakowa – XII edycja, pt. ,,W cieniu krakowskich klasztorów”

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży historią i kulturą rodzinnego miasta, a także kształcenie umiejętności pracy zespołowej i autoprezentacji.