10 stycznia, 2020

10 stycznia 2020

Informacja uzupełniająca – Rozliczenie dotacji celowej przyznanej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.

10 stycznia 2020

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, prośba do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych o wypełnienie ankiety

Od 13 lat realizowany jest projekt wspierający chóralne śpiewnie dzieci i młodzieży szkolnej Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu planuje podjęcie dalszych działań związanych z programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Śpiewająca Polska, w ramach projektu Akademia Chóralna. W celu przygotowania rzetelnej oferty kieruje prośbę do Dyrektorów szkół podstawowych […]