7 lutego, 2020

7 lutego 2020

Zgłoszenie konkursów do Wykazu Konkursów Małopolskiego Kuratora Oświaty – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W związku z tworzeniem wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach (art. 148 ustawy Prawo oświatowe Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.) Małopolski Kurator Oświaty zwraca się do Państwa Dyrektorów z prośbą o przesłanie zgłoszeń zawodów, w których uczniowie klas IV-VIII brali udział / będą brali udział w roku szkolnym 2019/2020.

7 lutego 2020

XVII Powiatowy Konkurs Historyczno-Literacki organizowany z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej pod hasłem „Trudne początki kształtowania granic niepodległej Polski”

Celem Konkursu jest uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, przybliżenie okresu dwudziestolecia międzywojennego, wielkich bitew oraz wodzów II Rzeczpospolitej