25 lutego, 2020

25 lutego 2020

Informacja o konkursach na projekty centralne w ramach programu ERASMUS+ ogłoszonych przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursach na projekty centralne w ramach programu Erasmus+ w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia przez całe życie: Konkurs pn. „Europejskie eksperymenty polityczne w obszarze edukacji i szkoleń pod kierownictwem organów władzy publicznej wysokiego szczebla” Konkurs pn. „Włączenie społeczne i wspólne wartości: wkład w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży” Konkurs […]