10 marca, 2020

10 marca 2020

Monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół podstawowych ogólnodostępnych do szkół specjalnych

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa szkołach w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół podstawowych ogólnodostępnych do szkół specjalnych.