11 marca, 2020

11 marca 2020

„Mam Talent dla Jezusa w 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II” – zaproszenie do udziału

Celem Konkursu jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat życia i działalności Karola Wojtyły, zarówno w okresie Jego młodości, posługi kapłańskiej i biskupiej oraz Jego wielkiego pontyfikatu papieskiego i przypominanie nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z Jego pielgrzymek do Małopolski,

11 marca 2020

Konkurs Wiedzy „O życiu i działalności Mikołaja Zebrzydowskiego”

W dniu 21 maja 2020 roku odbędzie się regionalny Konkurs Wiedzy „O życiu i działalności Mikołaja Zebrzydowskiego”. Konkurs ma na celu upamiętnienie 400 rocznicy śmierci fundatora klasztoru oraz miasta Kalwaria Zebrzydowska. Konkurs jest częścią większych obchodów organizowanych przez Urząd Miast i Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jego podstawowym celem jest propagowanie wiedzy historycznej oraz kultury i tradycji regionu.

11 marca 2020

Konkurs „Tak jak ptaki na wolności – harcerze w obliczu II wojny światowej”.

Celem projektu jest zainteresowanie młodych ludzi, w szczególności harcerzy, najnowszą historią Polski, działalnością harcerstwa podczas II wojny światowej, wojennymi życiorysami harcerzy i instruktorów, a także miejscami pamięci. Konkurs jest adresowany do harcerzy, ale nie wykluczamy udziału osób nie należących do organizacji harcerskich.