18 marca, 2020

18 marca 2020

Wstępne oszacowanie kwoty dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2020 r.

Kuratorium Oświaty informuje, iż minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków z budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego na dotację udzielaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 25 września

18 marca 2020

24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego konieczne stało się odwołanie tegorocznych uroczystych obchodów organizowanych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów. W poczuciu misji i świadomości wagi tego święta, nie rezygnujemy jednak zupełnie  z upamiętnienia bohaterów.