11 maja, 2020

11 maja 2020

Komunikat w sprawie akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Małopolski  Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii  informuje,  że  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja […]