12 czerwca, 2020

12 czerwca 2020

Dobre praktyki w edukacji włączającej – zaproszenie do udziału w badaniu.

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym dobrych praktyk pracy w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski. Członkowie zespołu projektowego to zarówno pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, jak i praktycy, na co dzień pracujący w szkołach. Przykłady praktyk zebrane podczas badania będą wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół pt. „Key […]