15 czerwca, 2020

15 czerwca 2020

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021 za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 r.