18 czerwca, 2020

18 czerwca 2020

Komunikat – prace komisji kwalifikacyjnych w stanie epidemii

Członkowie komisji kwalifikacyjnej oraz wnioskodawcy powinni: przybyć punktualnie, nie wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczoną godziną; być wyposażeni w maseczkę lub przyłbicę, zakrywającą nos i usta, rękawiczki i długopis; zachowywać dystans społeczny (1,5 m). Kuratorium Oświaty w Krakowie zapewnia płyn dezynfekujący oraz przestrzeganie zasad higieny w pomieszczeniach, w których pracować będą komisje kwalifikacyjne poprzez: […]

18 czerwca 2020

Rozmowa przed komisją kwalifikacyjną – prezentacja zadania

Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574), nauczyciel prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3 rozporządzenia, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.