13 sierpnia, 2020

13 sierpnia 2020

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim.