3 września, 2020

3 września 2020

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – stan na 31 sierpnia 2020 r.

Do pobrania: Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – stan na 31 sierpnia 2020 r.