17 września, 2020

17 września 2020

Ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” – zaproszenie do udziału w konkursach

Poza zajęciami edukacyjnymi w ramach projektu realizowana jest ogólnopolska kampania medialna dotycząca bezpieczeństwa na terenach kolejowych oraz organizowane są różne konkursy, które mają na celu zapoznanie dzieci z zasadami przekraczania przejazdów kolejowych oraz poruszania się w pobliżu torów, na dworcach i peronach.