22 września, 2020

22 września 2020

„Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej” – propozycja dla szkół

Projekt jest skierowany do szkół realizujących kształcenie w zawodach branży spożywczej, a w szczególności: technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.