24 września, 2020

24 września 2020

Korzystanie z szafek szkolnych i szatni – informacja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego Szanowni Państwo, w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DWKI-WPB.513.449.2020.TSG) dotyczącym wprowadzania w szkołach obostrzeń w zakresie możliwości korzystania z szafek szkolnych i szatni, przedstawiam ujęte w piśmie zalecenia. Zgodnie z „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 […]