12 października, 2020

12 października 2020

Szkolenie ORE: Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych prowadzących szkolenia doskonalenia zawodowego dotyczące nauczania dwujęzycznego oraz do nauczycieli szkół podstawowych realizujących edukację dwujęzyczną.