2 listopada, 2020

2 listopada 2020

Zgłoszenie konkursów do Wykazu Konkursów Małopolskiego Kuratora Oświaty – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zgłoszenia zawodów proponowanych do umieszczenia w ww. wykazie dokonuje dyrektor szkoły, w terminie do 30 listopada 2020 r., poprzez wypełnienie formularzy zamieszczonych w Panelu Dyrektora