4 listopada, 2020

4 listopada 2020

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Azji

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2021/2022 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.