12 listopada, 2020

12 listopada 2020

„Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej” – bezpłatne szkolenie e-learningowe dla realizatorów żywienia zbiorowego

Na szkoleniu zostaną omówione kwestie związane z interpretacją zapisów rozporządzenia MZ w aspekcie praktycznego konstruowania jadłospisu, zgodnego z legislacją oraz rekomendacjami dotyczącymi prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży.