Listopad 2020

12 listopada 2020

„Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej” – bezpłatne szkolenie e-learningowe dla realizatorów żywienia zbiorowego

Na szkoleniu zostaną omówione kwestie związane z interpretacją zapisów rozporządzenia MZ w aspekcie praktycznego konstruowania jadłospisu, zgodnego z legislacją oraz rekomendacjami dotyczącymi prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży.

10 listopada 2020

Projekt”#KOMÓRKOMANIA”

Celem projektu jest szerzenie idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji, jako potencjalnego Dawcy szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Ze względu na czas pandemii wszelkie procedury dostosowywane są do nowej sytuacji i wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

10 listopada 2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 – wzór umowy Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług

9 listopada 2020

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na „Sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych do samochodów służbowych Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego