26 lipca, 2021

26 lipca 2021

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2021/2022 w województwie małopolskim.