sierpień 2021

25 sierpnia 2021

13 października – XXXI Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof

W dniu 13 października 2021 r. przypada XXXI Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof, ustanowiony przez ONZ w grudniu 1989 roku. Bądźmy Gotowi! Nie dajmy się! – Pod takim hasłem Fundacja Gotowi.org prowadzi swoją kampanię informacyjną. Jej celem  jest szerzenie wiedzy o przygotowaniu się na zagrożenia oraz skutecznym radzeniu sobie z nimi. Kampania ma zwrócić uwagę […]

24 sierpnia 2021

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2021/2022 udostępniamy informację o liczbie wolnych miejsc

23 sierpnia 2021

Nowelizacja programu „Aktywna tablica”

Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.